Hotline: 089.828.6263
en

VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI 

 

 

GHẾ VĂN PHÒNG | BÀN LÀM VIỆC | GHẾ GIÁM ĐỐC | BÀN HỌP CAO CẤP


Văn phòng hiện đại bao gồm nhiều phần sản phẩm được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho năng suất, sự thoải mái và phong cách trong không gian làm việc. Nó bao gồm mọi thứ từ Bàn văn phòng, Ghế văn phòng, Bàn làm việc, Ghế giám đốc, Ghế sofa, Tủ cabinet, Quầy kệ và giá sách, Mành rèm trang trí.. Văn phòng hiện đại đề cập đến nhiều loại đồ nội thất được thiết kế và sử dụng cụ thể trong môi trường văn phòng. Nó bao gồm một loạt các hạng mục cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc tiện dụng và thoải mái. Một văn phòng đẹp sẽ hỗ trợ công việc và thúc đẩy năng suất làm việc, mang lại sự thoải mái cho nhân viên.

Office Chair

Office Chair

An office chair is a type of chair that is designed for use at a desk in an office. It is usually adjustable in height, tilt, and swivel, and often has wheels for mobility. Office chairs are meant to provide comfort, support, and ergonomics for the user, especially for long hours of sitting and working.

Office Desk

Office Desk

An office desk is a piece of furniture that is used for working, studying, writing, or using a computer. Office desks come in different shapes, sizes, materials, and styles, depending on the needs and preferences of the user.

Executive Chair

Executive Chair

An executive chair is a type of office chair that is designed for people who work in managerial or executive positions. Executive chairs usually have a high back, a headrest, a padded seat, and armrests. They may also have features such as adjustable height, tilt, lumbar support, recline, and swivel. Executive chairs are meant to provide comfort, support, and style for the use.

EXCLUSIVE DESIGN FOR FUTURE

Designed with the principles of ergonomics in mind, the ergonomic chair, often referred to as the “Ergonomic Chair,” has achieved significant recognition for its ability to provide unparalleled support and comfort to users during extended periods of sitting
Seating

Seating

Seating chairs are chairs that are designed to provide comfort and support for the user while sitting. Seating chairs can be used for various purposes, such as working, studying, relaxing, dining, or entertaining. Seating chairs come in different types, styles, materials, and colors, depending on the preferences and needs of the user

Workspaces

Workspaces

Desks and workspaces are furniture and equipment that are used for working, studying, or doing other tasks. Desks and workspaces can vary in size, shape, style, material, and functionality, depending on the needs and preferences of the user

Office Sofa

Office Sofa

An office sofa is a type of sofa that is used in an office setting, such as a reception area, a break room, or a meeting room. Office sofas are designed to provide comfort, style, and functionality for the office users and visitors. Office sofas can vary in size, shape, color, material, and features, depending on the preferences and needs of the office.

Meeting Table

Meeting Table

Meeting Table is a type of meeting where participants sit around a table and discuss a topic or issue. Table meetings can have different purposes, such as brainstorming, problem-solving, decision-making, or information-sharing. Table meetings can also have different formats, such as roundtable, panel, or workshop.

SETTINGS FOR EVERY PURPOSE
Explore our solutions for working and success
Smart Desk

Smart Desk

Smart Desk is a type of desk that incorporates advanced features such as adjustable height settings, wireless charging pads, and sometimes even built-in monitors. These desks are designed to enhance productivity and comfort in the workplace or home office.
Healcare Fursys

Healcare Fursys

Health Care is a specialized healthcare furniture brand, working to transform hospitals into a comfortable healing space for all individuals. Our expertise and skills in providing specialized furniture are adapted for the fast-changing hospital environment to form Fursys Health Care, a specialized healthcare furniture brand.
Mobile compactor System

Mobile compactor System

Mobile compactor System - Specially designed to maximize storage capacity at the workspace, our Mobile Compactor efficiently manages file organization and space. When space is managed efficiently, people work and focus better.
Connect with Us Please feel free to contact us for support related to morden office furniture
Address: Hà Nội - Việt Nam Email: info@alphaquocte.vn Hotline: 089.828.6263
Mẫu bàn làm việc
Trong thời đại ngày này, nhu cầu sử dụng văn phòng  rất cần thiết khi giao dịch với khách hàng, nơi làm việc của cá nhân và nhân viên.. So với văn phòng ngày trước, văn phòng ngày nay được đầu tư hơn về cả nội và ngoại thất. Không gian, ánh sáng và nội thất văn phòng có tác động trực tiếp đến mỗi cá nhân và ngoại giao đối tác. Việc thay đổi thành...
Xem thêm
Ghế giám đốc hiện đại
Ghế giám đốc hay còn gọi là ghế lãnh đạo là một trong những phân loại ghế thuộc dòng ghế cao cấp. Sự cao cấp đã được thể hiện ngay từ tên gọi của nó. Chiếc ghế vốn đã gắn bó với chúng ta rất lâu, và giờ đây các nhà sản xuất ngày càng chú trọng đến những chiếc ghế dành cho mỗi cá nhân, nhân viên và hơn thế là vị trí ghế của giám đốc. 
Xem thêm
Ghế công thái học cao cấp
Ghế công thái học hay ghế văn phòng rồi đến ghế Ergonomic  ( Ergonomic Chair ) có lẽ giờ chúng ta đã quen với những tên gọi và có những khái niệm cơ bản về các dòng ghế này. Ghế văn phòng là loại ghế được thiết kế dựa trên nghiên cứu công thái học đã được nghiên cứu về cấu trúc cơ thể khi ngồi làm việc, từ đó giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe...
Xem thêm
Chat with us
Hotline Hỏi trực tiếp Email